แสดงบทความ 1 - 3 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562         โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความร ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 19:18 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • ร่วมงานแสดงมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายความจงรักภักดี จังหวัดชัยนาท         คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำมะนาชัยนาท” โดยพสกนิกรชาวจังหวัดชัยนาท ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2562 17:48 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2562 01:49 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • เข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์      เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท โดยผ ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2562 22:46 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ห้วยกรดวิทยาแฟนเพจ
  ส่ง 3 ธ.ค. 2561 21:34 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น