ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       http://www.dlit.ac.th/

       https://sites.google.com/a/huaikrot.ac.th/hkw/khumux-sahrab-prachachn

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เตรียมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 21:54 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • นิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ          โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560           
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 21:35 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ในปีการศึกษา 2560 มีครูเกษียณอายุราชการ ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 23:23 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • อบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ชมรมลิเกจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุร ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 22:47 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560         
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 23:13 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »