แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2562 19:04 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10                     
  ส่ง 19 ส.ค. 2562 18:59 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนและแห่เทียนจำนำพรรษา 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ครบรอบ 42 ปี และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในส ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2562 18:53 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถ ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2562 18:42 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • ร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562     ตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก แสดงเจตนารมณ์ ผนึกกำลังในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2562 18:38 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น