➽ กิจกรรมโรงเรียน


ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:42โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 21:54 ]

        คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เตรียมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด (ชัยนาท) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๕ น.

วิดีโอ YouTube
    

    

    

นิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:35โดยสุเมธ ราชประชุม


         โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   


    

    


พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 23:23โดยสุเมธ ราชประชุม

พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
ในปีการศึกษา 2560 มีครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ
1. ครูรุ่งกิจ อาบสุวรรณ
2. ครูวิโรจน์ จันทร์อ่ำ
3. ครูวิทยา บัวทอง

    


อบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน

โพสต์2 พ.ย. 2560 22:47โดยสุเมธ ราชประชุม

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ชมรมลิเกจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อวันที่ 16 -17 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:13โดยสุเมธ ราชประชุม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560


   

   

   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:04โดยสุเมธ ราชประชุม

        โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

   

   

   

   


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โพสต์31 ก.ค. 2560 21:14โดยสุเมธ ราชประชุม

จังหวัดชัยนาทจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

   

   

   

   

   


การแสดงรำมะนา TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท คัดเลือกระดับประเทศ

โพสต์31 ก.ค. 2560 20:59โดยสุเมธ ราชประชุม

นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 ได้รับคัดเลือกและได้รับมอบหมายจาก จังหวัด TO BE NUMBER ONE ชัยนาท ในการนำการแสดงรำ รำมะนา เสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด ในการแข่งขันจังหวัด TO BE NUMBER ONE คัดเลือก ระดับประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

   

   
จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

โพสต์31 ก.ค. 2560 20:39โดยสุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดที่ว่า “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   

   

   
  
   การถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในรูปแบบ Infographic

โพสต์25 มิ.ย. 2560 00:27โดยสุเมธ ราชประชุม

การถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในรูปแบบ Infographic
โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

  
  
  

1-10 of 48