➽ กิจกรรมโรงเรียน


เข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์

โพสต์8 ม.ค. 2562 22:46โดยสุเมธ ราชประชุม

     เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท โดยผู้อำนวยการ ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ และคณะครูเข้ารับการนิเทศ และนำเสนอหัวข้อหลักสูตรและหลักสูตรท้องถิ่น

   

   

   

ภาพ : ครูสุเมธ ราชประชุม

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 ธ.ค. 2561 21:32โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 21:34 ]

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561

     

     
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ห้วยกรดวิทยาแฟนเพจ

กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 “เรียนรู้ สนุกคิด พิชิตวิชาการ”

โพสต์19 ส.ค. 2561 23:20โดยสุเมธ ราชประชุม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

“เรียนรู้  สนุกคิด  พิชิตวิชาการ” โดยมีการบูรณาการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมวันอาเซียน โดยในงานมีกิจกรรมจากทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ อาทิ เช่น หนังสือทำมือ ตอบปัญหาจากสารานุกรม การแข่งขันแพประดิษฐ์พิชิตน่านน้ำ การแข่งขันจรวดขวดน้ำทะยานอวกาศ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ นอกจากนี้ในพิธีเปิด ยังมีารแข่งขันรูบิค การแข่งขัน E-Sport รอบชิงชนะเลิศ การประกวดแฟนซีรีไซเคิล และปิดท้ายกิจกรรมด้วย การแสดงดนตรี “HK BAND”

   พิธีถวายพระพรชัยมลคล เฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

โพสต์19 ส.ค. 2561 23:15โดยสุเมธ ราชประชุม

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคล เฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา  เป็นประธานในพิธี และคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ และพสกนิกรที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 42 ปี

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:55โดยสุเมธ ราชประชุม

       โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 42 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ อุโบสถเก่าวัดดอน โดยมี ผอ.สง่า โพธิ์กลีบ เป็นประธานในพิธี  Facebook Album
ภาพ : ชยารพ อินทร์กลัด
ให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางในตระกร้ากับชุมชน

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:04โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 22:37 ]

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยนายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยนางน้ำฝน อินทร์แสง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้ความรู้กับชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาอบรมให้กับครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา และนำลงสู่การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และได้เผยแพร่สู่ชุมชน

   

   

       

       

วงดนตรีโปงลางโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:36โดยสุเมธ ราชประชุม

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน 2561โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมแสดงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานประจำปีวัดใหม่บำเพ็ญบุญ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

     


     

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:31โดยสุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคสนอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

     

     

     ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:42โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 21:54 ]

        คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เตรียมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด (ชัยนาท) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๕ น.

วิดีโอ YouTube
    

    

    

นิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:35โดยสุเมธ ราชประชุม


         โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   


    

    


1-10 of 56