➽ กิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรมการแสดงโปงลาง ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา งานสวนนกชัยนาท ปี พ.ศ. 2563

โพสต์18 ก.พ. 2563 20:10โดยSUMET RATPRACHUM

กิจกรรมการแสดงโปงลาง ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา งานสวนนกชัยนาท ปี พ.ศ. 2563

ชมวิดีโอ

วิดีโอ YouTube


ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 ม.ค. 2563 05:13โดยSUMET RATPRACHUM

        โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2563 โดยสารรถไฟจากสถานีตาคลี ถึงจังหวัดลพบุรี


งานขุนสรรค์ ปี พ.ศ. 2563

โพสต์29 ม.ค. 2563 05:05โดยSUMET RATPRACHUM

            โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยกรด จัดขบวนเนื่องในงานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 ภาพ : กวิน ฤทธิ์อ้น

กิจกรรมวันครู 2563

โพสต์29 ม.ค. 2563 04:58โดยSUMET RATPRACHUM

            คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยในปี 2563 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และในช่วงบ่าย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามัธยมสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ภาพ-ข่าว : Sumet Ratprachum


กิจกรรม Cristmas Party&Happy New

โพสต์29 ม.ค. 2563 04:53โดยSUMET RATPRACHUM

                เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรม Cristmas Party&Happy New Year 2020 ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงของนักเรียน แจกของขวัญจากคณะครู และแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

โพสต์27 ม.ค. 2563 18:00โดยSUMET RATPRACHUM


        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ทำกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อุโบสถเก่าวัดดอน บริเวณโรงเรียนห้วยกรดวิทยา


กิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

โพสต์27 ม.ค. 2563 17:54โดยSUMET RATPRACHUM

            เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 25ุ62 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย

            วิชาบุกเบิก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชือกเงื่อน และการผูกแน่น

            วิชาเดินทางไกล เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกอบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การวางแผน และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ได้ฝึกการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางอย่างถูก ต้องตามกฎจราจร

            วิชาผจญภัย เป็นกิจกรรมฐานผจญภัยจำลองการผ่านอุปสรรคนานา ด้วยวิชาต่างๆของลูกเสือ

            วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ หรือ นันทนาการ สร้างเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง แก่ลูกเสือ-เนตรนารี

โดยมี นายพุฒ ก้อนทอง เป็นประธานในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ถอดบทเรียน​ โรงเรียน​ต้นแบบ​ “ลดเวลาเรียน​ เพิ่มเวลารู้​ : Active.​ Learning”

โพสต์27 ม.ค. 2563 17:49โดยSUMET RATPRACHUM

            ครูบุษกร พืชพันธุ์ และครูสุเมธ ราชประชุม เป็นตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียน​ โรงเรียน​ต้นแบบ​ “ลดเวลาเรียน​ เพิ่มเวลารู้​ : Active.​ Learning” เมื่อวันที่​ 12​ ถึง​ 14 ธันวาคม​ 2562​ ณ​ โรงแรม​บียอร์น สวีท​ บางพลัด​ กรุงเทพฯ​ จัดโดยสำนักวิชาการ​ และมาตรฐาน​การศึกษา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 พ.ย. 2562 18:30โดยSUMET RATPRACHUM

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารตาลคู่ชุมพล โดยมี ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กล่าวต้อนรับและบรรยายชี้แจงเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระเบียบวินัย การปฏิบัติตนของนักเรียน


    

    


ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 19:04โดยSUMET RATPRACHUM

เมื่อวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

     

     1-10 of 73