➽ กิจกรรมโรงเรียน


วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 42 ปี

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:55โดยสุเมธ ราชประชุม

       โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 42 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ อุโบสถเก่าวัดดอน โดยมี ผอ.สง่า โพธิ์กลีบ เป็นประธานในพิธี  Facebook Album
ภาพ : ชยารพ อินทร์กลัด
ให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางในตระกร้ากับชุมชน

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:04โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 22:37 ]

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยนายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยนางน้ำฝน อินทร์แสง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้ความรู้กับชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาอบรมให้กับครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา และนำลงสู่การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และได้เผยแพร่สู่ชุมชน

   

   

       

       

วงดนตรีโปงลางโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:36โดยสุเมธ ราชประชุม

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน 2561โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมแสดงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานประจำปีวัดใหม่บำเพ็ญบุญ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

     


     

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:31โดยสุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคสนอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

     

     

     ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:42โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 21:54 ]

        คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เตรียมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด (ชัยนาท) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๕ น.

วิดีโอ YouTube
    

    

    

นิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:35โดยสุเมธ ราชประชุม


         โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   


    

    


พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 23:23โดยสุเมธ ราชประชุม

พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
ในปีการศึกษา 2560 มีครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ
1. ครูรุ่งกิจ อาบสุวรรณ
2. ครูวิโรจน์ จันทร์อ่ำ
3. ครูวิทยา บัวทอง

    


อบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน

โพสต์2 พ.ย. 2560 22:47โดยสุเมธ ราชประชุม

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ชมรมลิเกจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อวันที่ 16 -17 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:13โดยสุเมธ ราชประชุม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560


   

   

   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:04โดยสุเมธ ราชประชุม

        โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

   

   

   

   


1-10 of 52