➽ กิจกรรมโรงเรียน


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 19:18โดยสุเมธ ราชประชุม

        โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง


       

       

       


ร่วมงานแสดงมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายความจงรักภักดี จังหวัดชัยนาท

โพสต์9 มิ.ย. 2562 17:45โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 17:48 ]

        คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำมะนาชัยนาท” โดยพสกนิกรชาวจังหวัดชัยนาท ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นบ้านสีเหลือง จำนวน 6,000 คน ร่วมทำการแสดงรำมะนา ประกอบเพลงจำนวน 10 เพลง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562      

     

        การแสดงมหรสพสมโภชของจังหวัดชัยนาทมีทั้งหมด 4 การแสดง ประกอบด้วยรำถวายพระพร รำถวายพระพร(รำถวายมือลิเก) การบรรเลงเพลงพระราชนิพนิพนธ์ และการรำรำมะนาชัยนาท โดยประชาชนชาวชัยนาท จาก 8 อำเภอ รวมกว่า 6,000 คน ร่วมรำรำมะนาเพื่อการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีแด่ปวงชนชาวไทย   โดยมี นายสำราญ นันทนีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โพสต์10 พ.ค. 2562 01:49โดยสุเมธ ราชประชุม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ประสบผลสำเร็จต่อไป


     

    เข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์

โพสต์8 ม.ค. 2562 22:46โดยสุเมธ ราชประชุม

     เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท โดยผู้อำนวยการ ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ และคณะครูเข้ารับการนิเทศ และนำเสนอหัวข้อหลักสูตรและหลักสูตรท้องถิ่น

   

   

   

ภาพ : ครูสุเมธ ราชประชุม

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 ธ.ค. 2561 21:32โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 21:34 ]

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561

     

     
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ห้วยกรดวิทยาแฟนเพจ

กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 “เรียนรู้ สนุกคิด พิชิตวิชาการ”

โพสต์19 ส.ค. 2561 23:20โดยสุเมธ ราชประชุม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

“เรียนรู้  สนุกคิด  พิชิตวิชาการ” โดยมีการบูรณาการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมวันอาเซียน โดยในงานมีกิจกรรมจากทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ อาทิ เช่น หนังสือทำมือ ตอบปัญหาจากสารานุกรม การแข่งขันแพประดิษฐ์พิชิตน่านน้ำ การแข่งขันจรวดขวดน้ำทะยานอวกาศ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ นอกจากนี้ในพิธีเปิด ยังมีารแข่งขันรูบิค การแข่งขัน E-Sport รอบชิงชนะเลิศ การประกวดแฟนซีรีไซเคิล และปิดท้ายกิจกรรมด้วย การแสดงดนตรี “HK BAND”

   พิธีถวายพระพรชัยมลคล เฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

โพสต์19 ส.ค. 2561 23:15โดยสุเมธ ราชประชุม

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคล เฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา  เป็นประธานในพิธี และคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ และพสกนิกรที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 42 ปี

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:55โดยสุเมธ ราชประชุม

       โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 42 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ อุโบสถเก่าวัดดอน โดยมี ผอ.สง่า โพธิ์กลีบ เป็นประธานในพิธี  Facebook Album
ภาพ : ชยารพ อินทร์กลัด
ให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางในตระกร้ากับชุมชน

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:04โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 22:37 ]

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยนายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยนางน้ำฝน อินทร์แสง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้ความรู้กับชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาอบรมให้กับครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา และนำลงสู่การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และได้เผยแพร่สู่ชุมชน

   

   

       

       

วงดนตรีโปงลางโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:36โดยสุเมธ ราชประชุม

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน 2561โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมแสดงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานประจำปีวัดใหม่บำเพ็ญบุญ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

     


     

1-10 of 59