ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน และคณะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคอมพิวเตอร์พร้อมหนังสือมอบให้โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

โพสต์4 เม.ย. 2559 23:26โดยSUMET RATPRACHUM


ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน และคณะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคอมพิวเตอร์พร้อมหนังสือมอบให้โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559Comments