ให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางในตระกร้ากับชุมชน

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:04โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 22:37 ]
        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยนายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยนางน้ำฝน อินทร์แสง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้ความรู้กับชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาอบรมให้กับครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา และนำลงสู่การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และได้เผยแพร่สู่ชุมชน

   

   

       

       

Comments