การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 พ.ย. 2562 18:30โดยSUMET RATPRACHUM
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารตาลคู่ชุมพล โดยมี ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กล่าวต้อนรับและบรรยายชี้แจงเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระเบียบวินัย การปฏิบัติตนของนักเรียน


    

    


Comments