ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 19:04โดยSUMET RATPRACHUM
เมื่อวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

     

     Comments