เข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์

โพสต์8 ม.ค. 2562 22:46โดยSUMET RATPRACHUM
     เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท โดยผู้อำนวยการ ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ และคณะครูเข้ารับการนิเทศ และนำเสนอหัวข้อหลักสูตรและหลักสูตรท้องถิ่น

   

   

   

ภาพ : ครูสุเมธ ราชประชุม

Comments