โครงการสืบสานตำนานรำมะนา

โพสต์8 มี.ค. 2560 05:00โดยSUMET RATPRACHUM

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท จัดโครงการสืบสานตำนานรำมะนา เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
  
  
  
  
Comments