ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อบัว รุ่น “ครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนห้วยกรดวิทยา”

โพสต์10 ก.ค. 2559 19:02โดยSUMET RATPRACHUM
ด้วยในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น.พื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้ริเริ่มจัดสร้างเหรียญที่ระลึก “หลวงพ่อบัว รุ่น ครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนห้วยกรดวิทยา”  ขึ้นจำนวน ๑๑,๑๒๙ เหรียญ กำหนดจัดทำพิธีพุทธาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
Comments