กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ แพศศึกษา และยาเสพติด

โพสต์18 ก.ย. 2559 03:38โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:48 ]
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยกรดและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ แพศศึกษา และยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

              

    Comments