กิจกรรมค้นหาตัวตน สู่ทางแห่งอนาคต

โพสต์19 ก.ย. 2559 00:57โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:45 ]
งานแนะแนว ร่วมกับ บริษัท ไอ เอดดูชั่น โซน จำกัด จัดกิจกรรมตามโครงการ TARO To School 2016 “ค้นหาตัวตน สู่ทางแห่งอนาคต” ผ่านการทำแบบทดสอบความถนัดในด้านต่างๆ ที่ดัดแปลงจากแนวทางการวัดความถนัดมาผสมผสานกับแบบสอบถามเชิงจิตวิทยาเพื่อให้นักเรียนค้นหาตัวเองในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ TALK SHOW ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนอย่างมีเป้าหมายและมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00-11.00 น.

   
   
   


Comments