กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โพสต์10 พ.ค. 2562 01:49โดยSUMET RATPRACHUM
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ประสบผลสำเร็จต่อไป


     

    Comments