กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

โพสต์27 ม.ค. 2563 18:00โดยสุเมธ ราชประชุม

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ทำกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อุโบสถเก่าวัดดอน บริเวณโรงเรียนห้วยกรดวิทยา


Comments