กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:58โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 20:01 ]

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
         
Comments