กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:42โดยSUMET RATPRACHUM
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทยในโอกาสต่อไป

      

     

Comments