นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน Heart. และ Hand และสาธิตการจัดฐานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี"

โพสต์4 พ.ค. 2559 04:07โดยสุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 ได้รับเชิญจาก สพฐ. นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน Heart. และ Hand และสาธิตการจัดฐานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี"  ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


     

     

     

     

     

ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
4 พ.ค. 2559 04:14
ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
4 พ.ค. 2559 04:14
ć
สุเมธ ราชประชุม,
4 พ.ค. 2559 04:13
ĉ
สุเมธ ราชประชุม,
4 พ.ค. 2559 04:14
Comments