นิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:35โดยSUMET RATPRACHUM

         โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   


    

    


Comments