พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 23:23โดยSUMET RATPRACHUM
พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
ในปีการศึกษา 2560 มีครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ
1. ครูรุ่งกิจ อาบสุวรรณ
2. ครูวิโรจน์ จันทร์อ่ำ
3. ครูวิทยา บัวทอง

    


Comments