ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดกลาง ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โพสต์20 ก.พ. 2560 20:16โดยSUMET RATPRACHUM

คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ,๕/๑ , ๕/๒ จำนวน ๓๕ คน โดยมีครูวศิน คล้ายแก้ว ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดกลาง ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จนถึงเวลา ๐๐.๓๕ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

  
  
Comments