ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:42โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 21:54 ]
        คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เตรียมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด (ชัยนาท) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๕ น.

วิดีโอ YouTube
    

    

    

Comments