ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนและแห่เทียนจำนำพรรษา 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 18:53โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 18:49 ]
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ครบรอบ 42 ปี และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัด ในเขตตำบลห้วยกรด และตำบลห้วยกรดพัฒนา จำนวน 15 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

     

     

     


Comments