ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 ม.ค. 2563 05:13โดยSUMET RATPRACHUM
        โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2563 โดยสารรถไฟจากสถานีตาคลี ถึงจังหวัดลพบุรี


Comments