อบรมโครงการ In House Training หลักสูตร "สร้างสื่อง่าย ตัดต่อไว ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate"

โพสต์5 เม.ย. 2559 22:48โดยSUMET RATPRACHUM
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมโครงการ In House Training  หลักสูตร "สร้างสื่อง่าย ตัดต่อไว ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate" เมื่อวันพฤหับดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

  

  

  

  

Comments