➽ พระอุโบสถเก่าวัดดอน

   

รูปหล่อเหมือน หลวงพ่อบัว

        เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักการภารโรง ผู้ปกครองได้ร่วมขบวนแห่เชิญรูปหล่อพระประธาน หลวงปู่ศุข หลวงพ่อบัว จากวัดโคกโตนด มาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถเก่าวัดดอน ภายในบริเวณโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ซึ่งพระอุโบสถเก่าวัดดอนนี้ นับว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่ มีประวัติ คู่บ้านคู่เมืองชาวตำบลห้วยกรดมาช้านาน
        ชาวโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประกอบด้วย ผอ.เฉิดฉัน จันทร์งาม คณะครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้ปกครองนักเรียน ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ ท่านพระครูวิบูลย์ ชยาภรณ์เจ้าอาวาสวัดโคกโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี  ท่านพระอธิการดำเนิน ถามวโร เจ้าอาวาสวัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุน รูปหล่อพระประธาน รูปหล่อหลวงพ่อบัว และรูปหล่อหลวงปู่ศุข เพื่อมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถเก่าวัดดอน


        โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี พ.ศ. 2546 พระอธิการดำเนิน ถามวโร ได้สร้างซุ้มพระ พร้อมพระประธาน บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน และผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้สักการะบูชากราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลโดยทั่วหน้ากัน
        โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญสมโภช พระอุโบสถ และพระรูปหล่อ ขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2547
Comments