ประกาศ

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

โพสต์3 พ.ค. 2563 02:54โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2563 02:58 ]

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

แสกน QR-Code เพื่อสมัครเรียน หรือคลิกที่นี่

รับสมัครนักเรียน 63


การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙

โพสต์29 ม.ค. 2563 05:19โดยSUMET RATPRACHUM

        การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๕ ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โพสต์17 พ.ย. 2562 18:40โดยSUMET RATPRACHUM

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลมากมาย และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศได้ไปแข่งขันต่อระดับชาติ ที่จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ทั้ง 3 รายการ 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์26 ก.ย. 2562 01:08โดยSUMET RATPRACHUM

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เอกสารดังแนบ

ข่าวสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

โพสต์22 เม.ย. 2562 21:47โดยSUMET RATPRACHUM    ติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  : https://phralan.in.th/coronation/  Facebook :  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ 


โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์12 ก.พ. 2562 04:11โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2562 22:18 ]


ประกาศรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ประจำปีการศึกษา 2562

 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   - ห้องเรียนปกติ
   - นักเรียนชั้นม.1 สอบได้อันดับที่ 1-10 ได้รับทุนการศึกษา
   - ฟรีชุดพละศึกษา
   - ฟรีค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   - แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
  - แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป
   - ฟรีค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน


       ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ลิ้งก์ใต้ประกาศ เว็บไซต์โรงเรียน www.huaikrot.ac.th และทางงานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 056-438026

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์12 พ.ย. 2561 15:25โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 15:28 ]

ผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)


งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


20 เหรียทอง  10 เหรียญเงิน  11 เหรียญทองแดง 2 เข้าร่วม

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์26 ต.ค. 2561 23:03โดยSUMET RATPRACHUM

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ข้อกำหนดในการคัดเลือกบุคคลเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังนี้  
๑.  ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปไม่ถึงทันเวลาลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าสอบหลังเวลาลงมือสอบ ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ ประจำสนามสอบ พิจารณาอนุญาต
๒.  ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องคำนวณ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องโดยเด็ดขาด หากนำเข้าสอบจะถือว่ากระทำการทุจริต
๓.  สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก
๓.๑  บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบด้วยหากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
๓.๒  ปากกาลูกลื่น
๔.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
๔.๑  สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงที่สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
๔.๒  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน


ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์19 ต.ค. 2561 03:29โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 03:51 ]

ด้วยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน    อัตรา ตามที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งว่าง จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราค่าจ้างวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา  ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน


ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน

                   1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ I-Office

                   1.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                   1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                   1.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

                   1.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา   ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 20:21โดยSUMET RATPRACHUM

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1-10 of 22