การจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4 ”

โพสต์30 ก.ค. 2559 05:55โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 02:43 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กำหนดจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4 ” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


Comments