การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙

โพสต์29 ม.ค. 2563 05:19โดยSUMET RATPRACHUM
        การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๕ ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Comments