กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559

โพสต์3 เม.ย. 2559 18:50โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2559 19:07 ]
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 พร้อมแล้วกับหลักสูตร ม.ปลาย จบแล้ว ได้วุฒิ ม.6 และ ปวช. (ม.ปลาย สายวิทย์-คณิตฯ , สายศิลป์-ทั่วไป และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) พิเศษ นักเรียนที่เข้าเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียนและมอบตัวตามกำหนดเวลา รับฟรี ชุดพละของทางโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.1 ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10 จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
**หมายเหตุ มีการสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

Comments