ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 เม.ย. 2559 23:28โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2559 23:30 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนมาทดสอบความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และมอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2559 (หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนในชั้น ม.4 ให้นักเรียนแจ้งครูคุมสอบในวันสอบ) สอบถามเพิ่มเติมโทร 056-438026

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/huaikrotwit/posts/1178517092159501
Comments