รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 มี.ค. 2561 19:02โดยSUMET RATPRACHUM
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 
    ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ.2561 และสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผลสอบ และมอบตัว ในวันที่ 4 เมษายน 2561 
เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ฉบับ
-เอกสารการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณียังไม่จบ ใช้ใบรับรองแทน)
-รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
*** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 10 จะได้รับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน


Comments