ประกาศมาตรฐานการศึกษา

ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1554 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ม.ค. 2562 22:24 SUMET RATPRACHUM
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4752 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 เม.ย. 2559 08:40 SUMET RATPRACHUM
Comments