กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สุเมธ ราชประชุม แนบ ป้ายต้อนรับ 20 กพ.pdf กับ ⇩ ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2562 02:05 สุเมธ ราชประชุม แนบ ประกาศว่าด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf กับ ⇩ ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2562 22:18 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
16 ก.พ. 2562 22:18 สุเมธ ราชประชุม แนบ 51651233_2320057054672160_7112694261421703168_o.jpg กับ โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
16 ก.พ. 2562 22:14 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ⌂ หน้าแรก
16 ก.พ. 2562 22:13 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ⌂ หน้าแรก
16 ก.พ. 2562 22:12 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ⌂ หน้าแรก
12 ก.พ. 2562 04:12 สุเมธ ราชประชุม แนบ logo_resize_resize.jpg กับ โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
12 ก.พ. 2562 04:11 สุเมธ ราชประชุม แนบ 47572069_2220672084610658_938581380743299072_o.jpg กับ โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
12 ก.พ. 2562 04:11 สุเมธ ราชประชุม แนบ 38047691_2037756592902209_7029396437322432512_o.jpg กับ โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
12 ก.พ. 2562 04:11 สุเมธ ราชประชุม แนบ 38010005_2037757386235463_642235565101547520_o.jpg กับ โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
12 ก.พ. 2562 04:11 สุเมธ ราชประชุม สร้าง โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
6 ก.พ. 2562 19:47 สุเมธ ราชประชุม แนบ แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค.docx กับ ⇩ ดาวน์โหลด
6 ก.พ. 2562 19:47 สุเมธ ราชประชุม แนบ แบบรายงานนักเรียนมีแนวโน้มติด ร.docx กับ ⇩ ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2562 22:53 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:52 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:52 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:52 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:51 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:44 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ➽ งานประกันคุณภาพการศึกษา
28 ม.ค. 2562 22:43 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
28 ม.ค. 2562 22:43 สุเมธ ราชประชุม แนบ 1.2 มาตรฐาน61.pdf กับ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
28 ม.ค. 2562 22:43 สุเมธ ราชประชุม แนบ b0 pk.jpg กับ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
28 ม.ค. 2562 22:43 สุเมธ ราชประชุม สร้าง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
28 ม.ค. 2562 22:39 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประกาศค่าเป้าหมาย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า