ตาลคู่สัมพันธ์

เข้าร่วมงานมหกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านการแสดงรำ รํามะนาชัยนาท

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:22โดยSUMET RATPRACHUM


    คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้าร่วมงานมหกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านการแสดงรำ รํามะนาชัยนาท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชัยนาท โดยมีประชาชนชาวชัยนาทจาก 8 อำเภอ เข้าร่วมแสดงรำมะนา ในครั้งนี้กว่า 4000 คน

เข้าร่วมกิจกรรม DigiGirlz 2019 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 62

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:21โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 06:24 ]


        นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand หนึ่งในแคมเปญโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ มุ่งปั้นเด็กผู้หญิงสู่สายงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 

        ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand ซึ่งมุ่งเป้าหมายคือเยาวชนหญิงระดับมัธยมจากทั่วประเทศ ที่สนใจประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) นำเสนอไอเดียเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโค้ด และนำเสนอโครงงาน และใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประดิษฐ์ผลงานร่วมแข่งขันในโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในโอกาสที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในสายงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลต่อไป โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นแนวโน้มที่กำลังมาแรงอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม และจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกอุตสาหกรรม และกิจกรรมในการดำเนินชีวิต

        สำหรับโครงการ #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand มีนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.3-6 สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 145 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ 20 แห่ง โดยจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 9 ทีม เพื่อนำเสนอแนวคิดโครงงาน พร้อมรับคำแนะนำจากโค้ช และรับชุด micro:bit ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการพัฒนาเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ให้นำไปใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน จากนั้นวันที่ 10 พฤษภาคม ทุกทีมนำเสนอผลงานประดิษฐ์ เพื่อให้คณะกรรมการประกาศผลการแข่งขัน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจการกองทัพเรือ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:18โดยSUMET RATPRACHUM


    ***เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจการกองทัพเรือ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
***เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอสรรคบุรี ได้มอบหน้าที่ให้โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ในการนำนักเรียนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกประจำปี 2562
***โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 056-438026 หรือที่ www.huaikrot.ac.th

เข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:17โดยSUMET RATPRACHUM


    เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมีรายการแข่งขัน คือการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.ปลาย การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น และ ม.ปลาย รวม 4 รายการ และผลการแข่งขันโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับโล่รางวัล สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น และการดำเนินโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษา

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:15โดยSUMET RATPRACHUM


    
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับโล่รางวัล สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น และการดำเนินโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษา

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:14โดยSUMET RATPRACHUM


    กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เกษมศานต์กาลเกษียณ ผู้พากเพียรอย่างภาคภูมิ 2561

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:12โดยSUMET RATPRACHUM

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธี “เกษมศานต์กาลเกษียณ ผู้พากเพียรอย่างภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ การแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและอำลานักเรียน โดยมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ผอ.สง่า โพธิ์กลีบ และครูวันทนา บัวทอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:11โดยSUMET RATPRACHUM


    เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.5 โดยมีครูสุเมธ ราชประชุม และครูศรัณย์ เทพพักทัน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “ตาลโตนดล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวห้วยกรด” ได้รับความสนใจจากคณะผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำขนมตาล หนึ่งในหน่วยบูรณาการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม

กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:08โดยSUMET RATPRACHUM


    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 โดยมีการบูรณาการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมวันอาเซียน โดยในงานมีกิจกรรมจากทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ อาทิ เช่น หนังสือทำมือ ตอบปัญหาจากสารานุกรม การแข่งขันแพประดิษฐ์พิชิตน่านน้ำ การแข่งขันจรวดขวดน้ำทะยานอวกาศ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ นอกจากนี้ในพิธีเปิด ยังมีารแข่งขันรูบิค การแข่งขัน E-Sport รอบชิงชนะเลิศ การประกวดแฟนซีรีไซเคิล และปิดท้ายกิจกรรมด้วย การแสดงดนตรี “HK BAND”

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2561

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:07โดยSUMET RATPRACHUM


1-10 of 11