เกษมศานต์กาลเกษียณ ผู้พากเพียรอย่างภาคภูมิ 2561

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:12โดยSUMET RATPRACHUM
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธี “เกษมศานต์กาลเกษียณ ผู้พากเพียรอย่างภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ การแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและอำลานักเรียน โดยมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ผอ.สง่า โพธิ์กลีบ และครูวันทนา บัวทอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
Comments