เข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:17โดยSUMET RATPRACHUM

    เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมีรายการแข่งขัน คือการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.ปลาย การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น และ ม.ปลาย รวม 4 รายการ และผลการแข่งขันโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

Comments