เข้าร่วมกิจกรรม DigiGirlz 2019 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 62

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:21โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 06:24 ]

        นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand หนึ่งในแคมเปญโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ มุ่งปั้นเด็กผู้หญิงสู่สายงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 

        ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand ซึ่งมุ่งเป้าหมายคือเยาวชนหญิงระดับมัธยมจากทั่วประเทศ ที่สนใจประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) นำเสนอไอเดียเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโค้ด และนำเสนอโครงงาน และใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประดิษฐ์ผลงานร่วมแข่งขันในโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในโอกาสที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในสายงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลต่อไป โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นแนวโน้มที่กำลังมาแรงอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม และจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกอุตสาหกรรม และกิจกรรมในการดำเนินชีวิต

        สำหรับโครงการ #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand มีนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.3-6 สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 145 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ 20 แห่ง โดยจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 9 ทีม เพื่อนำเสนอแนวคิดโครงงาน พร้อมรับคำแนะนำจากโค้ช และรับชุด micro:bit ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการพัฒนาเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ให้นำไปใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน จากนั้นวันที่ 10 พฤษภาคม ทุกทีมนำเสนอผลงานประดิษฐ์ เพื่อให้คณะกรรมการประกาศผลการแข่งขัน

Comments