กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจการกองทัพเรือ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:18โดยSUMET RATPRACHUM

    ***เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจการกองทัพเรือ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
***เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอสรรคบุรี ได้มอบหน้าที่ให้โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ในการนำนักเรียนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกประจำปี 2562
***โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 056-438026 หรือที่ www.huaikrot.ac.th

Comments