โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับโล่รางวัล สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น และการดำเนินโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษา

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:15โดยSUMET RATPRACHUM

    
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับโล่รางวัล สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น และการดำเนินโครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษา
Comments