ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โพสต์12 เม.ย. 2562 06:11โดยSUMET RATPRACHUM

    เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.5 โดยมีครูสุเมธ ราชประชุม และครูศรัณย์ เทพพักทัน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “ตาลโตนดล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวห้วยกรด” ได้รับความสนใจจากคณะผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำขนมตาล หนึ่งในหน่วยบูรณาการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม
Comments