แสดง 4 รายการ
รายการปี พ.ศ.หน่วยงาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการปี พ.ศ.หน่วยงาน
สถานศึกษาพอเพียง 2556 สพฐ. 
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 2556 สพฐ. 
โรงเรียนดีเด่นการเฝ้า ระวังทางวัฒนธรรมระ ดับจังหวัดชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 
สถานศึกษาต้นแบบ ร่วมใจส่งเสริมสวมหม วกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
แสดง 4 รายการ
Comments